Infotop
Print & Skär

Gravyr & Laser

Rapid Prototyping

Maskin & Program
LAGER OCH LEVERANSER

LAGER OCH LEVERANSER

För tillfället lider vi som företag inte av några konsekvenser av Coronaviruset. Våra lager är tillräckliga och vi har regelbunden kontakt med våra leverantörer som hittills rapporterar att affärerna flyter som vanligt.



Vi kommer att agera om vi ser eller märker förändringar i våra leveranskedjor och kommer då att göra allt vi kan för att försöka svara upp och säkra våra leveranser. Vad framtiden kommer att medföra är osäker, det beror på hur hårt våra leverantörer och vi påverkas av konsekvenserna av Coronaviruset (av sjukdom, av regeringsbegränsningar, transportföretag etc.). Till dess, i nuläget fungerar organisationen väl och vi informerar fortlöpande om något ändras.

Signcoms ledningsgrupp