Print & Skär

Gravyr & Laser

Rapid Prototyping

Maskin & Program

 

MILJÖPOLICY


SIGNCOM ska vara en miljömedveten koncern där varje medarbetare har ett ansvar att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.

SIGNCOM ska följa gällande lagstiftning och andra krav samt vara ett föredöme genom att minimera miljöbelastningen.

SIGNCOM är anslutna till återvinningssystemet FTI Förpacknings- och Tidningsinsamlingen för all emballagehantering samt sorterar och lämnar elektronisk utrustning, bläck, papper, plast och metaller för återvinning.

Internt i företagen bedrivs ett dagligt miljöarbete med miljöengagemang och en ständig strävan mot förbättring. Vi använder modern kontors- och kommunikationsteknik, avfallssortering, återvinning, miljöklassade rengöringsmedel, färre engångsartiklar och vi har rökförbud i samtliga lokaler.

I vårt åtagande ingår att:
• Erbjuda kunder produkter som prioriterar miljön.
• Aktivt sträva efter att välja och få fram miljövänliga produkter vid alla slags inköp.
• Öka kunskapen och medvetenheten för miljöfrågor hos anställda.
• Främja och uppmuntra miljömedvetandet såväl internt som hos våra kunder och leverantörer.
• Logistik och transporter ska planeras och genomföras med största möjliga miljöhänsyn.
• Arbeta för ständiga förbättringar och en varaktig utveckling av miljöarbetet.
• Överföra kunskap och miljöinformation till våra kunder.
• Vara sparsamma med allt förbrukningsmaterial och om möjligt använda retur- och/eller miljövänliga produkter.
• Återanvända emballage och förpackningsmaterial.


Oeko-Tex Standard 100
TRYGG TEXTIL - under detta motto arbetar de oberoende testinstituten anslutna till International Oeko-Tex® Association med sina tester för skadliga ämnen enligt Oeko-Tex® Standard 100 sedan 1992 för att främja textilprodukter av alla slag som är bra för hälsan.TRYGG TEXTIL - över hela världen synonymt med ansvarsfull textiltillverkning - från råvara till färdig produkt på butikshyllan. För industri och handel längs hela den textila kedjan, liksom för användare av moderna, funktionella och färgglada textilier.KVALITETSPOLICY


SIGNCOM kan erbjuda det absolut bredaste sortimentet av utrustningar och förbrukningsmaterial för gravyr, märkning, fräsning samt skylt- och storbildsframställning. Vi har försäljningskontor med support- och service på maskiner och programvara, samt försäljning av förbrukningsmaterial i Bollebygd, Stockholm och Sandefjord, Norge. Vår målsättning är att vara totalleverantör till våra kunder av produkter och tjänster för märkning, information och budskap.

Kvalitet innebär:
• Marknadsledande produktionsmaskiner och programvaror.
• Förbrukningsmaterial och tjänster av högsta kvalitet.
• Effektiv och väl fungerande support.
• Konkurrenskraftiga priser.
• Lyhördhet för kundens önskemål och behov.
• Omedelbar information till kunden om allt som rör beställningar.
• Snabba och tillförlitliga leveranser.
• Personlig service.


Alla anställda i bolagen ska känna till vår kvalitetspolicy och aktivt verka för att den uppfylls.