Infotop
Print & Skär

Gravyr & Laser

Rapid Prototyping

Maskin & Program

Skärbord

Kartongemballage, wellpapp, fiberskivor och syntetmaterial, med Aristomat skärarna och Multicams skärbord/vattenjet kan du hantera hela skalan av förpackningsmaterial i prototypkonstruktion. Maskinerna kan enkelt utrustas för helautomatisk skärning och vikning av ark, eller från rullmaterial.

Med en Aristo eller Multicam kan du Producera allt från enstaka specialdelar till små och medelstora tillverkningsserier, alltid med samma noggrannhet utan fördyrande omvägar.
Aristo & Multicam erbjuder alltid högsta kvalitet och bästa prestanda på sina maskinutrustningar.