Infotop
Print & Skär

Gravyr & Laser

Rapid Prototyping

Maskin & Program

Blindskrift

Genom att använda RasterTM tekniken kan du enkelt skapa blindskrift på vilket material som helst. Gravyrmaskinen borrar hålen, och Raster kulorna kan antingen sättas på plats automatiskt eller manuellt.

Vi rekommenderar att du använder vårt plastlaminat ADA från Rowmark för att göra skyltar i akryl.