Infotop
Print & Skär

Gravyr & Laser

Rapid Prototyping

Maskin & Program

RETURPOLICYKunden har rett til å avbestille og/eller returnere bestilt produkt/-er etter skriftlig godkjenning fra Signcom.

I de tilfellene det er gitt en skriftlig godkjennelse og spørsmålet er om feil produkt/-er er levert har kunden rett til å få tilbakeført kjøpssummen.

I tilfeller av avbestilling og/eller retur av annen årsak enn angitt over, forbeholder Signcom seg retten til å debitere kunden et beløp tilsvarende 10 % av produktets/- enes pris, dog lavest NOK 200.

Returnert produkt/-er skal på kundens bekostning gjenleveres til Signcom i originalpakning og produktet/-ene skal være i uskadet og ubrukt stand.

I sammenheng med at produktet/-ene returneres skal faktura i original eller kopiform vedlegges.

Returnering skal alltid skje innen 8 dager etter at Signcom skriftlig har godkjent returen.

Spesialbestilte varer eller bearbeidede produkter tas ikke i retur.