Infotop
Print & Skär

Gravyr & Laser

Rapid Prototyping

Maskin & Program

RETURPOLICYKund äger rätt att avbeställa och/eller returnera beställd produkt/-er efter skriftligt godkännande från Signcom. I de fall sådant skriftligt medgivande erhållits och fråga är om att fel produkt/-er levererats äger kunden rätt att återfå erlagd köpeskilling. I händelse av avbeställning och/eller retur av annan anledning än som ovan angetts förbehåller sig Signcom rätten att debitera kunden ett belopp motsvarande 10 % av produktens/- ernas pris, dock lägst SEK 200. Returnerad produkt/-er skall på kundens bekostnad återlevereras till Signcom i originalförpackning och produkten/-erna skall vara i oskadat och oanvänt skick. I samband med att produkten/-erna returneras skall faktura i original eller kopieform bifogas. Returnering skall alltid ske inom 8 dagar efter det att Signcom skriftligen godkänt returneringen. Specialbeställda varor eller bearbetade produkter återtas ej.