Infotop
Print & Skär

Rapid Prototyping

Maskin & Program

PersonvernpolicyAnsvarlig for behandlingen av personvernreglene er Sign Communication Norway AS, org. nr. 951 572 187, Postboks 1553, Kilen, 3206 Sandefjord, ("Signcom"). Signcom behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning, inklusive EU:s forordning for personvern, GDPR.

Med beskrivelsene "vi, våre, vårt og oss" nedenfor menes Signcom.
Med beskrivelsene "Nettsiden" menes www.signcom.no.

-----------------------------------------------------------
Dokument for personvernpolicy:

INFORMASJON_OM_PERSONOPPLYSNINGER.pdf
SLETTING_AV_PERSONOPPLYSNINGER.pdf
-----------------------------------------------------------

1.1 Vi som behandler dine personopplysninger
Signcom er ansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som du oppgir til oss eller som vi samler inn om deg.

Du kan kontakte oss på følgende måter:
- via e-post dataprivacy@signcom.no
- ved å skrive brev til eller besøke oss på Bekkeveien 9, 3236 Sandefjord .

1.2 Hvilke personopplysninger behandler vi?
Vi behandler både opplysninger som du oppgir til oss og som vi samler inn fra deg.

Personopplysninger som du oppgir til oss
Ved å ha en konto hos Signcom har du mulighet til å kjøpe produkter, se kjøpshistorikk samt se opplysninger om deres bedrift ("Konto"). Vi behandler personopplysninger som du oppgir til oss ved å kjøpe noen av de produkter vi tilbyr ("Produkt"). Vi behandler også personopplysninger som du oppgir til oss ved å opprette en Konto på Nettsiden, ringe til oss, ha kontakt med oss via sms, e-post eller chat, registrere deg for vårt nyhetsbrev, besøke våre webplasser eller kjøpe noe av oss. Personopplysninger som du oppgir til oss og som vi behandler kan f.eks. være ditt navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, dato og tid for vår kontakt med deg.

Personopplysninger som vi samler inn fra deg
Når du bruker Nettsiden eller din Konto kommer vi også til å samle inn personopplysninger om deg. Det kan f.eks. dreie seg om opplysninger om hvilke utsendelser og meldinger du har fått fra oss og hvilke tjenester du benytter.

Personopplysninger om deg som vi får fra andre
Signcom kan komme til å ta i mot e-post og annen korrespondanse som inneholder personopplysninger om tredje part, og Signcom behandler derfor slike personopplysninger. Om så kreves kommer Signcom til å informere deg om behandlingen.

1.3 Hvorfor behandler vi personopplysninger og hvilket rettslig grunnlag har vi for behandlingen?
Kommunisere med oss
Når du ringer til oss avstemmer vi ditt telefonnummer med den informasjon som finnes om deg i vårt kunderegister. Dette gjør vi for å kunne gi deg personlig service. Ditt navn, telefonnummer, dato og tid for samtalen lagres i en logg hos oss. Loggingen av samtalen skjer med bakgrunn i at behandlingen er nødvendig med hensyn til Signcoms legitime interesse. En berettiget interesse for å loggføre din samtale er tilstede ettersom det hjelper oss å møte dine behov og gi deg best mulig service. Om du er eller blir kunde hos oss lagres opplysningene på din kundekonto.

Signcom kommer også til å behandle navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer som du gir til oss ved å ha kontakt med oss via e-post, sms eller vår chatfunksjon. Den rettslige bakgrunnen for behandlingen er at den er nødvendig med hensyn til Signcoms legitime interesse. Et berettiget interesse for å behandle personopplysningene er tilstede ettersom det gjør det mulig for oss å besvare dine spørsmål og gi deg god service.

Din konto hos Signcom
En konto kan opprettes av deg selv direkte på nettsiden eller av en av våre ansatte på dine vegne, eller når du handler hos oss.

Signcom behandler navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Det rettslige grunnlaget for Signcoms behandling av dine personopplysninger i denne delen er at den er nødvendig for å fullføre en avtale med deg eller for å foreta tiltak før en slik avtale inngås.

Om du ikke gir oss ovennevnte personopplysninger har vi ikke mulighet til å levere alle våre tjenester og oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Om du kun vil ha tilgang til opplysninger på vår nettside trenger du ikke gi dine personopplysninger til oss.

Markedsføring
Signcom behandler ditt navn og e-postadresse for å sende nyhetsbrev og informasjon om interessante produktlanseringer eller kampanjer. Signcom samler inn opplysningen etter kontakt via telefon eller e-post, brev, chatfunksjon, messebesøk, abonnement på nyhetsbrev, via et tidligere etablert forretningssamarbeid eller via andre kanaler. Opplysningene vi håndterer er for eksempel navn, postadresse, e-postadresse, bedriftsnavn, interesseområder og kontakttilfeller. Personopplysninger kan også ha blitt hentet fra andre kilder med bakgrunn i din profesjonelle yrkesrolle, og vi har bedømt at du kan være interessert i spesifikke produkter eller hendelser. Disse kildene kan omfatte kjøp av dataregister, søk via offentlig tilgjengelige søkemotorer og din arbeidsgivers nettside.

Når vi behandler personopplysninger for ovennevnte formål henviser vi til en berettiget interesse for å opprettholde forretningsforbindelser og kommunisere med deg som kontaktperson om virksomheten, vilkårsendringer, våre produkter og arrangementer. Videre mener vi at Signcom har en legitim interesse for å evaluere, utvikle og forbedre Signcoms tjenester, produkter og systemer for å gi best mulig service til våre kunder.

Bokføring
Signcom vil i regnskapsøyemed behandle informasjon om transaksjonen mellom Signcom og deg som selger eller kjøper av produkter. Signcom vil derfor behandle ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Det juridiske grunnlaget for Signcoms behandling av dine personopplysninger er at det er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som gjelder Signcom.

1.4 Gir vi videre personopplysninger og hvor behandler vi dem geografisk?
Dine personopplysninger kan bli overlevert til- og bli behandlet av andre. Vi gir dine personopplysninger til våre samarbeidspartnere og til våre tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på våre vegne. Vi har avtale med våre samarbeidspartnere og tjenesteleverandører som sikrer at de behandler personopplysninger i samsvar med denne policy og våre instruksjoner.

Signcom kan også dele personopplysninger for å tillate fusjon, oppkjøp eller salg av hele eller deler av Signcoms eiendeler.

Vi kan også komme til å måtte gi dine personopplysninger til myndigheter i den utstrekning vi er lovpålagt å gjøre det.

Signcom behandler personopplysninger både innenfor og utenfor EU og EØS. Signcom kommer til å gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at overføringer skjer på lovlig vis og at dine opplysninger fortsetter å være beskyttet av de mottagende partene også utenfor EU og EES.

1.5 Hvor lenge behandler vi personopplysningene?
Vi behandler bare personopplysninger så lenge det finnes et behov for å bevare dem for å kunne fullføre de gjøremål som opplysningene ble gitt eller ble samlet inn for. Samme personopplysninger kan lagres på flere ulike steder for ulike formål. Dette kan innebære at en opplysning som har blitt tatt bort fra ett system for at den ikke lenger er nødvendig for det bestemte formålet, fortsatt kan finnes i et annet system der den lagres med støtte av samtykke, eller for et annet formål der personopplysningene fortsatt er nødvendig.

Personopplysninger som behandles via logging av samtale med deg som ikke har konto hos oss lagres i to måneder.

Personopplysninger som behandles for å muliggjøre for deg og Signcom å ha kontakt via for eksempel e-post, sms eller vår chatfunksjon lagres så lenge du har konto eller i to år etter din siste kontakt med oss via noen av våre kanaler.

De personopplysninger som Signcom behandler for markedsføringsøyemed behandles inntil videre. Du kan når som helst gi oss beskjed om du ikke lengre vil at dine opplysninger brukes til markedsføringsformål, kontaktopplysninger finnes i avsnitt 1.1

Personopplysninger som Signcom behandler for regnskap bevares i 10 år etter regnskapsårets slutt i samsvar med gjeldende regnskapslovgivning.

Personopplysninger kan komme til å lagres over lengre tid enn hva som angis over om det er nødvendig for å følge rettslige krav.

1.6 Dine rettigheter
Du har rett til, uten kostnad, å skriftlig be om å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan når som helst be om at vi retter opplysninger om deg som er feil. Du kan også ha rett til å be oss om å slette eller begrense de personopplysningen vi har om deg og at vi gir deg en kopi av disse personopplysningene.

Om du ikke har noen grunnlag for din forespørsel eller om din forespørsel er urimelig, f.eks. om du ber om utdrag eller sletting ofte og med korte intervaller, kan vi enten nekte å imøtekomme forespørselen din, eller ta et gebyr som dekker de administrative kostnader som din forespørsel medfører for oss. Din forespørsel sender du til oss, se punkt 1.1 for kontaktopplysninger.

Rett til å motsette seg direkte markedsføring
Du kan når som helst be om at dine personopplysninger ikke benyttes til direkte markedsføring. Om du ikke vil at vi behandler dine personopplysninger til dette formålet ber vi deg om å informere oss om dette ved å ta kontakt med oss, se punkt 1.1 for kontaktopplysninger. Vi avslutter da behandling av dine personopplysninger til dette formålet og fjernee opplysningene, forutsatt at vi ikke fortsatt behøver å behandle dem for et annet formål i henhold til denne personvernpolicy.

Rett til å klage
Om du er misfornøyd med hvordan vi har behandlet dine personopplysninger ber vi deg kontakte oss, se punkt 1.1 for kontaktopplysninger.

Du kan også sende inn en klage eller kontakte datatilsynsmyndighetene om du ønsker det.