Infotop
Print & Skär

Rapid Prototyping

Maskin & Program

BETALINGSALTERNATIV• Postforskudd
Postforskudd er en tjeneste fra Posten som innebærer at en sendt vare utleveres først når mottageren har betalt for den. Mottageren betaler beløpet for varen og får så varen utlevert. Posten tar i mot beløpet og informerer så avsenderen om dette.

• Kortbetaling
Funksjonaliteten kommer til å introduseres i fremtiden


• Faktura
En faktura eller regning er et skriftlig krav på betaling på hva fordringskreveren krever betalt bra den betalingsskyldige.

• Leasing
Leasing er en måte å finansiere en persons eller eller et firmas kjøretøy, maskiner eller inventarer. Leverandøren selger sine produkter til et leasingselskap som i sin tur leier den ut til sluttbrukeren. Leasingavgiften beregnes ut fra finansielle parametere som varens pris, avtalens løpetid, restverdi etter endt løpetid, rente, forsikringskostnad m m. Signcom har egne kontakter med Leasingselskap. Alternativt så benytter du de kontakten du har i dag.