Infotop
Print & Skär

Gravyr & Laser

Rapid Prototyping

Maskin & Program

BETALNINGSALTERNATIV• Postförskott
Postförskott är en tjänst från Posten som innebär att en skickad vara lämnas ut först när mottagaren har betalat för den. Mottagaren betalar beloppet för varan och får sedan varan. Posten tar emot beloppet och redovisar detta till avsändaren.

• Kortbetalning
Funktionaliteten kommer introduceras i framtiden


• Faktura
En faktura eller räkning är ett skriftligt krav på betalning genom vilket fordringsägaren (borgenären) kräver betalt från den betalningsskyldige (gäldenären). Den fordran för vilken fordringsägaren kräver betalt kan kallas fakturafordran.

• Leasing
Leasing är ett sätt att finansiera en persons eller ett företags fordon, maskiner eller inventarier. Leverantören säljer sina produkter till ett leasingbolag som i sin tur hyr ut dem till slutanvändaren. Leasingavgiften beräknas utifrån finansiella parametrar såsom varans pris, avtalets löptid, restvärde efter löptidens utgång, ränta, försäkringskostnad m m. Signcom har egna kontakter med Leasingbolag alternativt så nyttjar Ni de kontakter Ni redan har idag.


• Swish
Signcom kan nu även erbjuda betalning genom Swish på nummer 1232-862696.