Infotop
Print & Skär

Gravyr & Laser

Rapid Prototyping

Maskin & Program

 

MILJØPOLICY


SIGNCOM skal være et miljøvennlig konsern der hver medarbeider har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i det daglige arbeidet.

SIGNCOM skal følge gjeldende lover og regler samt være et forbilde ved å minimere miljøbelastningen.

SIGNCOM er tilsluttet til gjenvinningssystemet "Repa" for all emballasjehåndtering samt sorterer og leverer elektonisk utstyr, blekk, papir, plast og metaller til gjenvinning.

Internt i foretaket drives et daglig miljøarbeid og vi etterstreber stadig forbedring. Vi bruker moderne kontor- og kommuniskasjonsteknikk, avfallssortering, gjenvinning, miljøvennlige rengjøringsmidler, færre engangsartikler og vi har røykeforbud i samtlige lokaler.

I våre tiltak inngår å:
• Tilby kunder produkter som prioriterer miljøet.
• Aktivt etterstrebe å velge og få frem miljøvennlige produkter ved alle slags innkjøp.
• Øke kunnskapen og bevisstheten for miljøspørsmål hos de ansatte.
• Fremme og oppmuntre miljøbevisstheten såvel internt som hos våre kunder og leverandører.
• Logistikk og transporter skal planlegges og gjennomgføres med største mulige miljøhensyn.
• Arbeide for stadige forbedringer og utvikling av miljøarbeidet .
• Overføre kunnskap og miljøinformasjon til våre kunder.
• Være sparsomme med alt forbruksmateriell og om mulig bruke retur- og/eller miljøvennlige produkter.
• Gjenvinne emballasje og forpakningsmateriale.


Oeko-Tex Standard 100
TRYGG TEKSTIL - under dette mottoet arbeider de uavhengige testinstituttene tilsluttet til International Oeko-Tex® Association med sine tester for skadelige stoffer i henhold til Oeko-Tex® Standard 100 fra 1992 for å fremme tekstilprodukter av alle slag som er bra for helsen.TRYGG TEKSTIL - er over hele verden synonymt med ansvarsfull tekstilproduksjon - fra råvare til ferdig produkt i butikkhyllen. For industri og handel langs hele den tekstile kjeden, som for brukere av moderne, funksjonelle og fargeglade tekstiler.KVALITETSPOLICY


SIGNCOM kan tilby det absolutt bredeste sortimentet av utstyr og forbruksmateriell for gravering, merking, fresing samt skilt- og storformatproduksjon. Vi har salgskontor med support- og service på maskiner og programvare, samt forbruksmateriell ii Bollebygd, Stockholm og Sandefjord, Norge. Vår målsetting er å være totlalleverandør til våre kunder av produkter og tjenester for merking, informasjon og budskap.

Kvalitet innebærer:
• Markedsledende produksjonsmaskiner og programvarer.
• Forbruksmateriell og tjenester av høyeste kvalitet.
• Effektiv og velfungerende support.
• Konkurransedyktige priser.
• Lydhør for kundens ønsker og behov.
• Umiddelbar informasjon til kunden om alt som gjelder bestillinger.
• Raske og pålitelige leveranser.
• Personlig service.


Alle ansatte i selskapet skal kjenne til vår kvalitetspolicy og aktivt sørge for at den oppfylles.